Archiwum kategorii: Klasa dwujęzyczna

Maj 07 2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 66

Szanowni Państwo,

już jutro rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Od roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta stanie się z mocy prawa ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 66. Zapraszamy kandydatów zarówno do klasy pierwszej, jak i do klasy siódmej. Poniżej zamieszczamy garść przydatnych informacji  i dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

 1. Klasy pierwsze: dostęp do systemu miejskiego: kliknij tutaj

  Więcej informacji: www.edu.wroclaw.pl/

 2. Klasy siódme:

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania
1 Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji matematycznych (dotyczy kandydatów do klasy ogólnej z poszerzoną edukacją matematyczną)

Wypełnione deklaracje należy składać wyłącznie w formie papierowej na określonym formularzu w sekretariacie Szkoły przy ul. Dembowskiego 39 w godzinach od 9.00 do 15.00

do 6 czerwca 2017 r. do godziny 15.00
2 Przeprowadzenie testu predyspozycji matematycznych (dotyczy kandydatów do klasy ogólnej z poszerzoną edukacją matematyczną)

Test odbędzie się w budynku Gimnazjum nr 19 z siedzibą przy ul. Dembowskiego 39

Każdy kandydat w dniu testu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

19 czerwca 2017 r.
3 Składanie kwestionariusza (wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz świadectwa promocyjnego (wraz z kopią) do klasy VII szkoły podstawowej 23 i 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 66 we Wrocławiu.

 1. Listy te będą podane do publicznej wiadomości wyłącznie w formie papierowej na tablicy  przy sekretariacie  w siedzibie Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39.
 2. Informacje  nie będą udostępniane drogą elektroniczna ani telefoniczną.
29 czerwca 2017 r.

do godziny 15.00

Więcej informacji o Szkole Podstawowej nr 66 znajdziesz na tej stronie.

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera lub regularnego śledzenia naszych stron internetowych:

 • http://gimnazjum19.wroclaw.pl/
 • http://sp66.wroclaw.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/rekrutacja-do-szkoly-podstawowej-nr-66/

Kwi 13 2017

Zapisy na warsztaty przygotowujące do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy siódmej – dwujęzycznej w SP nr 66

Szanowni Państwo,

w dn. 24 kwietnia br. o godzinie 14.45 oraz 28 kwietnia br. o godzinie 14.45 w budynku Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta przy ul. Dembowskiego 39 odbędą się specjalne, bezpłatne warsztaty przygotowujące młodzież do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy siódmej – dwujęzycznej. Zajęcia poprowadzi pani, która specjalizuje się w przygotowywaniu młodzieży do egzaminów językowych. Mamy jedynie 24 miejsca na każdy z terminów, zatem prowadzimy zapisy wyłącznie przez formularz kontaktowy, do którego link umieszczono poniżej. Decyduje kolejność zapisów.

Formularz do wypełnienia znajduje się tutaj.

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/zapisy-na-warsztaty-przygotowujace-do-sprawdzianu-predyspozycji-jezykowych-do-klasy-siodmej-dwujezycznej-w-sp-nr-66/

Kwi 13 2017

Zmiana godziny rozpoczęcia sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej w SP nr 66

Szanowni Państwo,

informujemy, że sprawdzian predyspozycji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej w SP nr 66 odbędzie się 9 maja w budynku Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta przy ul. Dembowskiego 39 o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy!

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/zmiana-godziny-rozpoczecia-sprawdzianu-predyspozycji-jezykowych-do-klasy-siodmej-dwujezycznej-w-sp-nr-66/

Kwi 11 2017

Ważne informacje dla kandydatów do klasy siódmej – dwujęzycznej w SP66!

Szanowni Państwo, 

Deklaracje przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego kl. VII w Szkole Podstawowej nr 66 składamy do 28 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39. Deklarację można pobrać poniżej.

Zasady rekrutacji przedstawione są w pliku regulamin rekrutacji (PDF) poniżej.

Oto harmonogram rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej w SP nr 66 w roku szkolnym 2017/2018:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII w Szkole Podstawowej Nr 66 we Wrocławiu oraz uzyskanie informacji o terminie sprawdzianu predyspozycji językowych.

Wypełnione wnioski, wraz z dokumentacją, należy składać wyłącznie w formie papierowej na określonym w załączniku formularzu w sekretariacie Szkoły przy ul. Dembowskiego 39 w godzinach od 9.00 do 15.00

28 kwietnia 2017 r.

do godziny 15.00

          2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

 1. Sprawdzian odbędzie się w budynku Gimnazjum nr 19 z siedzibą przy ul. Dembowskiego 39
 2. Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej (UWAGA! Zmiana!)  o godzinie 9.30 w siedzibie Gimnazjum.
 3. Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

9 maja 2017 r. UWAGA! Zmiana!

godz.10:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

 1. Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczone na tablicy w korytarzu przy sekretariacie w Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39
 2. Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną.
 3. Każdy kandydat przystępujący do sprawdziany może za potwierdzeniem odbioru z sekretariatu Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39   otrzymać zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych i określenie ilości  uzyskanych punktów.

30 maja 2017 r.
godz. 15:00

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.

Oryginał świadectwa wraz z jego kopią należy dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum nr 19 ul. Dembowskiego 39

23 czerwca-26 czerwca 2017 r. d o godz. 15:00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 66 we Wrocławiu.

 1. Listy te będą podane do publicznej wiadomości  wyłącznie w formie papierowej na tablicy  przy sekretariacie  w siedzibie Gimnazjum nr 19 przy ul Dembowskiego 39
 2. Informacje  nie będą udostępniane drogą elektroniczna ani telefoniczną.

29 czerwca 2017 r.
godz. 15:00

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/wazne-informacje-dla-kandydatow-do-klasy-siodmej-dwujezycznej-w-sp66/