Wydrukuj to Strona

Kurs Deutsches Sprachdiplom 1

www.auslandsschulwesen.de

www.facebook.com/auslandsschulwesen

Dla najlepszych uczniów uczących się języka niemieckiego w kursie kontynuacyjnym oraz dla tych, którzy zaczęli się dopiero uczyć języka w gimnazjum jest prowadzony rozszerzony kurs języka niemieckiego DSD1 (Deutsches Sprachdiplom 1). Kurs wspierany jest metodycznie i merytorycznie przez ZfA. Zajęcia mają na celu stopniowe zwiększanie wymagań językowych, rozwijanie i pogłębianie umiejętności językowych w zakresie leksyki i gramatyki języka niemieckiego, nauka technik prezentacji wybranego tematu. Cały czas staramy się organizować konkursy i imprezy kulturalne, których zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka niemieckiego, a nauczycielki prowadzące ten program są stałymi uczestniczkami różnych szkoleń. Uczniowie z klasy DSD1 biorą udział w różnych konkursach języka niemieckiego Sprachdoltor, Deutschfreund, Olimpiadach Językowych oraz innych konkursach organizowanych przez Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego. Od 2004roku prowadzimy wymianę polsko-niemiecką z Gesamtschule z Kolonii. Wymiana wspierana jest finansowo i merytorycznie przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży. Uczniowie biorący udział w programie DSD1 mają możliwość na koniec nauki w gimnazjum zdawać egzamin państwowy z języka niemieckiego.

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/kurs-deutsches-sprachdiplom-1/