Wydrukuj to Strona

Misja, wizja i model absolwenta

misja

 

Wizja Szkoły i Model Absolwenta

Gimnazjum Nr 19 jest szkołą, która u progu XXI wieku przygotowuje młodzież do:

  • odpowiedzialności,
  • umiłowania prawdy i mądrości,
  • poszanowania godności człowieka.

Gimnazjum pragnie stworzyć klimat przyjaznego, otwartego dialogu, by w duchu wzajemnego szacunku i koleżeństwa kształtowali się ludzie:

  • wrażliwi,
  • odważni,
  • dokonujący mądrych i odpowiedzialnych wyborów,
  • otwarci na świat,
  • kochający swój rodzinny kraj.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/misja/