«

»

Cze 16 2014

Wydrukuj to Wpis

Nowy portal Wrocławskiej Edukacji (edu.wroclaw.pl)

Od nowego roku szkolnego będziesz mógł sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.
Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś możesz sprawdź kiedy będziesz miał wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu wejdź na stronę

http://pe.edu.wroclaw.pl/calendar/view.php?view=day&cal_d=1&cal_m=9&cal_y=2014#event_367

Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl.
Jeśli nie masz konta na portalu – zachęcam do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.
Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły macierzystej – tam uzyskasz pełną informację.
W przypadku pytań, proszę o kontakt do Centrum Zgłaszania Incydentów tel. 71 777 90 99 (czynne w godzinach 7.45 –  15.45)  lub utworzyć zgłoszenie poprzez System HelpDesk.


W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą (ZSZWO) został utworzony portal oświatowy www.edu.wroc.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Po zalogowaniu na portal, korzystając z utworzonych kont będzie możliwe korzystanie z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej, platformy edukacyjnej, czy też udział w rekrutacji do szkół.
Nauczyciele mają tworzone konta automatycznie w module Kadry, z uprawnieniami, które nadaje Dyrektor szkoły lub placówki. Czynności te są regulowane procedurami wewnętrznymi w jednostce.
Uczniowie i ich rodzice mogą mieć tworzone konta na portalu po złożeniu wniosku o utworzenie konta oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowo, zarówno uczniowie, jak nauczyciele mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych. Karta ta będzie elektronicznym identyfikatorem w bibliotece szkolnej, a jej numer – jednym z możliwych loginów do ZSZWO.


Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/nowy-portal-wroclawskiej-edukacji-edu-wroclaw-pl/