Wydrukuj to Strona

Partnerzy zewnętrzni

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZĘWNĘTRZNYMI:

– z Muzeum Narodowym oraz Muzeum Człowieka we Wrocławiu (lekcje muzealne),

– z Biblioteką Instytutu Goethego we Wrocławiu (wycieczki, lekcje biblioteczne, wypożyczanie publikacji przez uczniów oraz materiałów metodycznych przez nauczycieli),

– z Instytutem Austriackim we Wrocławiu (udział uczniów w imprezach i konkursach organizowanych przez Instytut)

– uczniowie gimnazjum uczestniczą w warsztatach i wykładach oraz konkursach organizowanych przez wyższe uczelnie naszego miasta : Uniwersytet Wrocławski, Akademię Medyczną, Politechnikę Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy.

– Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – w oparciu o współpracę opracowujemy diagnozy uczniowskie na trzech poziomach edukacyjnych

– Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne – w oparciu o współpracę przeprowadzamy egzamin próbny dla uczniów klas trzecich

– Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu – w oparciu o współpracę opracowujemy diagnozy uczniowskie na trzech poziomach edukacyjnych

– Stowarzyszenie Ojczyzna Polszczyzna

– Ossolineum

– prasą profesjonalną m.in.”Słowo Sportowe”, „Oblicza Edukacji”, „Gazetka Szkolna”, „Gość Niedzielny”

– Klubem Herbertowskich Szkół

– Kołem Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta

– Radiem Rodzina

– sąsiednimi szkołami, np. warsztaty dla klas szóstych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

– z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – praktyki studenckie, szkoła ćwiczeń, praca na obiektach AWF- basen, lekka atletyka, akrobatyka

-MCS- Młodzieżowe Centrum Sportu

-SMS- Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ZS nr 22 – obiekty lekkoatletyczne

-Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawczej w Myśliborzu

-Ośrodek Edukacji Ekologicznejw Krośnicach

-Zakład Klimatologii i Meteorologii Uniwersytetu Wrocławskiego

-Instyut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

-Muzeum Człowieka

-Muzeum Przyrodnicze

-Wrocławskie ZOO

Stała współpraca z Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładem Klimatologii i Meteorologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Współpraca z Biblioteka Uniwersytecką Uniwersytetu Wrocławskiego.

Współpraca z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Partnerstwo lokalne- jesteśmy współtwórcami partnerstwa na rzecz rozwoju kapitału społecznego w obszarze dzielnic: Biskupin, Sępolno, Bartoszowice, Plac Grunwaldzki

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/partnerzy-zewnetrzni/