Wydrukuj to Strona

Patron

Początki idei

W 2000 roku narodziła się myśl, aby raczkującej szkole, Gimnazjum Nr 19, poprzez osobę patrona i świat jego wartości nadać bardziej wyrazisty charakter. Ponieważ w tym samym czasie powstawała misja szkoły, rozpoczęliśmy poszukiwania takiej osoby, która byłaby zdolna zintegrować wokół siebie całą społeczność szkolną. Trwały więc konsultacje, przybierające różnorodne formy, np. festynów, sondaży. W ich wyniku stwierdziliśmy, że patronem naszej szkoły winien być Zbigniew Herbert.

patronNazywany „Księciem Niezłomnym” poetów, jest autentycznym autorytetem moralnym. Ten, żyjący w latach 1924-1998, wybitny poeta, eseista i dramaturg jest przykładem – rzadko spotykanej – niezwykłej spójności między życiem a twórczością. Nagrodzony licznymi nagrodami, tłumaczony na wiele języków, twórca Pana Cogito pozostał do końca wierny wartościom, które i dzisiaj są aktualne. Urzekająca klarownością i lekkością forma, a nade wszystko uniwersalizm przesłania tej twórczości – budzi podziw wielu czytelników poezji Zbigniewa Herberta – nie tylko w Polsce.
Zbigniew Herbert, patron naszego gimnazjum, urodził się 29 X 1924 r. we Lwowie, zmarł w lipcu 1998 r. Był poetą, dramaturgiem i eseistą. Ukończył prawo a także ekonomię w krakowskiej Akademii Handlowej. Po wojnie mieszkał w Krakowie, Sopocie, Toruniu i Warszawie. W okresie socrealizmu nie brał udziału w oficjalnym życiu kulturalnym. Debiutował w prasie w 1948 r. jako poeta.

Wydał m.in. tomiki poetyckie: Struna światła (1956), Hermes, pies i gwiazda (1957), Studium przedmiotu (1961), Pan Cogito (1974), Raport z oblężonego miasta (1984, Paryż); eseje: Barbarzyńca w ogrodzie (1962), Dramaty (1970), Martwa natura z wędzidłem. Zdobył wiele nagród międzynarodowych, m.in. Nikolausa Lenaua (1945) i Gottfrieda Herdera (1973).

Wiele wydarzeń kulturalnych w naszej szkole związanych jest z Patronem szkoły – poetą Zbigniewem Herbertem. Co roku w październiku obchodzimy Święto Szkoły. W tym dniu nie ma lekcji, natomiast uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez naszych nauczycieli. Co roku święto podporządkowane jest idei wynikającej z bieżących wydarzeń kulturalnych.

Uroczystość nadania szkole imienia Zbigniewa Herberta

17 października 2003 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Zbigniewa Herberta naszej szkole. Uczestniczyło w niej wielu znakomitych gości, m.in. żona naszego patrona – p. Katarzyna Herbertowa, jego siostra p. Halina Herbert-Żebrowska, wiceprezydent miasta – p. Jarosław Obremski, dyrektor Ogólnoświatowego Stowarzyszenia Klubu Szkół Herbertowskich – p. Wojciech Kalicki, przyjaciele poety – rodzina Ruziewiczów, władze oświatowe, profesorowie: p. Jacek Łukasiewicz, p. Władysław Paryl i p. Andrzej Cieński, duchowieństwo oraz dyrektorzy sąsiednich szkół.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Wittiga, w czasie której poświęcony został nowy sztandar szkoły. Po mszy wszyscy udali się do szkoły. Najpierw odsłonięto tablice pamiątkowe, następnie do sali gimnastycznej uroczyście wprowadzono sztandary z zaprzyjaźnionych szkół. Wszyscy wstali i odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Konferansjerzy oddali głos p. profesorowi Jackowi Łukasiewiczowi, który wygłosił wykład. W największym skrócie można by powiedzieć, że starał się nam przekazać, iż należy czytać Herberta: pomału, na głos, pamiętając o historii, z podziwem dla piękna, w Polsce i Europie oraz z przyjemnością.

Dyrektor naszego gimnazjum, p. Wioletta Jednoróg, mówiła o tym, że wybraliśmy Herberta na naszego patrona, ponieważ chcemy, aby był on przewodnikiem młodzieży. Wiceprezydent miasta, p. Jarosław Obremski potwierdził oficjalnie nadanie imienia, przekazując na ręce pani dyrektor pisemną decyzję.

Następnie rozpoczął się program artystyczny pt. „Mistrz i uczeń”. Z kolei na scenę wszedł skrzypek Opery Wrocławskiej, p. Igor Sołoniecki wraz z naszym uczniem Pawłem Rosiakiem. Głos zabrała również żona poety, p. Katarzyna Herbertowa, a następnie jego siostra p. Halina Herbert-Żebrowska. Wspomniały one o tym, że nasza szkoła jest 16. szkołą herbertowską w Polsce. Nie ukrywały, iż bardzo się cieszą z tego faktu. Przemówienie wygłosiły jeszcze: przedstawicielka Ministerstwa Edukacji p. Kinga Skiba-Kuna oraz p. Lilla Jaroń z Wydziału Edukacji. Pani Jaroń odczytała również tekst napisany przez prezydenta Wrocławia, p. Rafała Dutkiewicza, który nie mógł osobiście przybyć na uroczystość. Przekazała na ręce pani dyrektor szkoły upominek finansowy oraz książki. P. Wojciech Kalicki, dyrektor Ogólnoświatowego Stowarzyszenia Klubu Szkół Herbertowskich, mówił o tym, jak bardzo cieszy się z tego, że kolejna szkoła otrzymała imię Zbigniewa Herberta. Przekazał on na ręce pani dyrektor pracę plastyczną zainspirowaną twórczością poety, wykonaną przez jedną z uczennic szkoły w Lublinie. Ostatnie przemówienie wygłosił przedstawiciel Rady Rodziców p. Andrzej Piech. Po jego wystąpieniu rozpoczęło się spotkanie z poezją śpiewaną. Uczennice naszej szkoły oraz jej absolwentki przedstawiły nam twórczość Herberta. Goście otrzymali specjalny numer naszej gazetki poświęcony Zbigniewowi Herbertowi.

Emilia Jędrusik i Małgorzata Ślusarczyk (2003)

Zjazd Herbertowskich Szkół

W dniach 9-10 października 2008 odbył się w naszej szkole Zjazd Herbertowskich Szkół pod honorowym patronatem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii, w której prezentujemy zdjęcia z tego jakże ważnego dla nas wydarzenia.

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/patron/