«

»

Maj 07 2017

Wydrukuj to Wpis

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 66

Szanowni Państwo,

już jutro rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Od roku szkolnego 2017/2018 Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta stanie się z mocy prawa ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 66. Zapraszamy kandydatów zarówno do klasy pierwszej, jak i do klasy siódmej. Poniżej zamieszczamy garść przydatnych informacji  i dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

  1. Klasy pierwsze: dostęp do systemu miejskiego: kliknij tutaj

    Więcej informacji: www.edu.wroclaw.pl/

  2. Klasy siódme:

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania
1 Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji matematycznych (dotyczy kandydatów do klasy ogólnej z poszerzoną edukacją matematyczną)

Wypełnione deklaracje należy składać wyłącznie w formie papierowej na określonym formularzu w sekretariacie Szkoły przy ul. Dembowskiego 39 w godzinach od 9.00 do 15.00

do 6 czerwca 2017 r. do godziny 15.00
2 Przeprowadzenie testu predyspozycji matematycznych (dotyczy kandydatów do klasy ogólnej z poszerzoną edukacją matematyczną)

Test odbędzie się w budynku Gimnazjum nr 19 z siedzibą przy ul. Dembowskiego 39

Każdy kandydat w dniu testu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

19 czerwca 2017 r.
3 Składanie kwestionariusza (wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz świadectwa promocyjnego (wraz z kopią) do klasy VII szkoły podstawowej 23 i 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 66 we Wrocławiu.

  1. Listy te będą podane do publicznej wiadomości wyłącznie w formie papierowej na tablicy  przy sekretariacie  w siedzibie Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39.
  2. Informacje  nie będą udostępniane drogą elektroniczna ani telefoniczną.
29 czerwca 2017 r.

do godziny 15.00

Więcej informacji o Szkole Podstawowej nr 66 znajdziesz na tej stronie.

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera lub regularnego śledzenia naszych stron internetowych:

  • http://gimnazjum19.wroclaw.pl/
  • http://sp66.wroclaw.pl/

Serdecznie zapraszamy!

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/rekrutacja-do-szkoly-podstawowej-nr-66/